Za sve koji ste uvijek za volanom: 48-satni popust na najbolje auto dodatke za tvoj uređaj!

Klikni ovdje

Uvjeti poslovanja

Ostavi knjigu koju trenutno čitaš, i sljedeći mjesec provedi u čitanju uvjeta poslovanja. Izvrstan materijal za čitanje, čak i na plaži. Uvjete možeš jednostavno ispisati i na papir, a u tom slučaju telefon i tablet ti na plaži neće trebati!

 1. Opće informacije - 1
1.1. Uvjeti poslovanja

Internetskom trgovinom Gizzmo.hr (u nastavku "Gizzmo.hr" ili "internetska trgovina") upravlja tvrtka Val skupina d.o.o. (u nastavku "ponuđač"). Opći uvjeti poslovanja određuju djelovanje Gizzmo.hr, prava korisnika i poslovni odnos između ponuđačem i kupcem.

1.2. Podaci o tvrtki

Val skupina d.o.o.
Šmartinska 152
1000 Ljubljana
Slovenija, EU


IBAN: HR4224840081107012093
VAT: SI22490388
OIB: 68872654391

1.3. Pritužbe i sporovi

Ponuđač poštuje valjani zakon o zaštiti potrošaća. Ponudač će se truditi ispuniti svoju dužnost, uspostaviti učinkovit sistem rješavanja pritužbi i odrediti osobu sa kojom se, u slučaju poteškoća, kupac može povezati telefonski ili putem maila. Pritužbu je moguće podnijeti putem e-mail adrese [email protected] Postupak rješavanja pritužbi je tajan.


Ponuđač će u roku pet radnih dana potvrditi prijem pritužbe, javiti kupcu koliko dugo će potupak trajati i sustavno ga obavještavati u razvoju postupka. Ponuđač je svjestan da svaki sudski spor iziskuje ekonomski trošak i time potrošaču nudi sve u svojoj mogućnosti da se svaki spor rješi sporazumno.

1.4. Izvansudko rješavanje potrošačkih sporova

Sukladno s pravnim normativima, ne priznajemo nikakvog izvođača izvansudkih rješavanja potrošačkih sporova kao pristojnog za rješavanje potrošačkih sporova, koje bi potrošač imao mogućnost započeti u skladu s zakonom o Izvansudkom rješavanju potrošačkih sporova. Gizzmo.hr, koji kao prodavatelj artikla i pružatelj usluga nudi internetski prodavaonicu na području Evropske Unije, na svojoj internet stranici objavljuje elektronski link do platforme za internetsku plaftormu za rješavanje potrošačkih sporova. (IRS).
Platformu možete naći na slijedečem linku OVDJE

Navedena regulacija dolazi iz Uredbe (EU) br. 524/2013 Evropskog Parlamenta, Svjetu o online rješavanju sporova i promjeni Uredbe (ES) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/ES.

 1. Zaštita osobnih podataka - 2
 1. Zaštita osobnih
  podataka - 2
2.1. Općenito

Tvrtka se obavezuje zaštititi povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika online trgovine. Tvrtka će prikupljene osobne podatke koristiti isključivo za pružanje usluga koje nudi. Tvrtka poštuje povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika online trgovine, stoga će učiniti sve kako bi iste zaštitila od svih kršenja i zloupotrebe. zaštita osobnih podataka korisnika su jedna od prioretnih zadaća kojima tvrtka posvećuje posebnu pažnju i brigu jer je svjesna osjetljivosti ovog područja.


U određenim slučajevima posredovanje osobnih podataka korisnika je neophodan kako bi posrednik kao davatelj usluga mogao ispuniti svoje ugovorne obveze prema korisniku.  Posrednik prikupljene osobne podatke trajno štiti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (engl. General Data Protection Regulation – GDPR).

2.2. Korištenje osobnih podataka

U svrhu pružanja usluga koje nudi, tvrtka prikuplja, upravlja, obrađuje i pohranjuje sljedeće korisničke podatke:

 • adrese za dostavu
 • ime i prezime
 • tvrtku tj. naziv pravne osebe (ukoliko je korisnik pravna osoba)
 • OIB broj pravne osebe (ukoliko je korisnik pravna osoba)
 • adresu e-mail pošte (korisničko ime)
 • zaporku u šifriranom obliku
 • kontaktni telefonski broj
 • državu
 • druge podatke koje korisnik dobrovoljno ispuni u obrascima na internet trgovini
 • druge podatke koje korisnik dobrovoljno doda naknadno na svoj profil  


Tvrtka nije odgovorna za točnost, potpunost i ažurnost podataka koje unesu korisnici.
Davatelj usluga ne posreduje podatke trećim stranama, osim ugovorenih podizvođača s kojima davatelj ima ugovor o zaštiti osobnih podataka i koji su ugovorno vezani za iste standarde zaštite osobnih podataka kao i davatelj usluga.
Davatelj usluga prikuplja osobne podatke uz izričitu suglasnost i pristanak pojedinaca. Suglasnosti se čuvaju zajedno s njihovim sadržajem i sadržajem obrasca s kojim su dobiveni.
Davatelj zbirki osobnih podataka čuva se na području Republike Slovenije i Hrvatske i ne prenosi ih u druge zemlje.

Od primanja poruka putem pojedinačnih komunikacijskih kanala, pojedinac se može odjaviti u bilo kojem trenutku. Upute za odjavu nalaze se OVDJE.

2.3. Provođenje politike privatnosti

Zaštita osobnih podataka regulirana je Pravilima o zaštiti osobnih podataka.


Sve osobe redovito ili honorarno zaposlene u tvrtki i imaju pristup do osobnih i dtugih podataka korinsika, upoznate su s Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka i dužnosti zaštite osobnih i drugih podataka te su dužni poštivati uvjete povjerljivosti osobnih podataka i privatnost korisnika internet trgovine. Dužnost zaštite osobnih i drugih informacija vrijede neograničeno, i nakon prestanka radnog odnosa s tvrtkom.


Registrirani korisnici mogu u bilo kojem trenutku prestati koristiti online trgovinu i opozvati svoju registraciju. To mogu učiniti na način da pisno obavijeste o poništenju registracije. Prije slanja izjave o otkazu registracije, obvezni su podmiriti sve nepodmirene obveze koje proizlaze iz kupnje na on-line trgovini. Tvrtka će također zaštititi povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika online trgovine u skladu s ovim pravilima o privatnosti u slučaju otkazivanja registracije

2.4. Zaštita djece

Poruke oglašavanja bit će jasno navedene (uzimajući u obzir dob) i jasno odvojene od igara i natjecanja. Svaka komunikacija namijenjena djeci bit će primjerena njihovoj dobi i neće iskorištavati dječje povjerenje, nedostatak iskustva ili osjećaj lojalnosti. Ponuđač ne smije prihvatiti narudžbe od nekoga za koga zna ili sumnja da je dijete bez izričitog dopuštenja njegovih roditelja ili skrbnika.


Pružatelj usluga ne smije prihvatiti nikakve osobne podatke o djeci bez izričitog dopuštenja roditelja ili staratelja. Isto tako, pružatelj usluga ne smije izdavati podatke djece trećoj strani, osim roditelja ili skrbnika. Pržatelj usluga ne smije pružati besplatan pristup proizvodima ili uslugama koje štete djeci.

2.5. Pravo na obavješćivanje

Imate pravo na besplatne informacije o svojim osobnim podacima kojima mi raspolažemo, kao i pravo na brisanje tih podataka. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi s brisanjem, preradom ili upotrebom osobnih podataka, obratite nam se putem e-pošte [email protected] ili nam pošaljite zahtjev redovnom poštom.

Obavijesti o statusu narudžbe: Zadržavamo pravo da Vas putem  SMS poruke na telefonski broj  koji ste unijeli u procesu narudžbe obavijestimo kako je vaša narudžba otpremljena. Ukoliko ne prihvatite narudžbu, pridržavamo pravo da poziva na proslijeđeni telefonski broj kao podsjetnik za preuzimanje narudžbe.

Obavijesti: Nakon prijave za obavijesti, vaše ime, telefonski broj i adresa e-pošte s vašim dopuštenjem bit će korišteni u promotivne svrhe dok se ne odjavite s obavijesti. Prijavljeni ste samo za primanje obavijesti ako je prilikom naručivanja označeno posebno polje koji vam omogućuje prijavu na obavijesti.

U bilo kojem trenutku možete se odjaviti iz baze primatelja obavijesti slanjem poruke na [email protected] ili klikom na vezu "Odjavi se ovdje" na dnu promotivnih poruka.
Da biste otkazali pretplatu na povremene promotivne SMS poruke, odgovorite s tekstom "Odjava" i uklonit ćemo vaš telefonski broj iz baze poruka primatelja.

Svaki pojedinac čije podatke pružatelj prikuplja, pohranjuje i obrađuje, ima  glede svojih podataka podataka, sljedeća prava:

 • Pravo na zaborav - ukoliko pojedinac više ne želi da se njegovi podaci obrađuju i pod uvjetom da ne postoji opravdan razlog za njihovo dalje čuvanje, u svakom trenutku može zatražiti da se njegovi podaci trajno izbrišu,
 • Pravo na informaciju koliko dugo se čuvaju osobni podaci.
 • Pravo zatražiti ispravak, brisanje ili žalbu.
 • Pravo na prenosivaost - pojedinac može, ukoliko to želi, od pružatelja zahtijevati da mu se prosiljede osobni podaci u strukturiranom, općenito korištenom i strojno čitljivom obliku.
 • Pravo na pravni lijek i sankcije - pojedinac ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu, kao i pravo na pravni lijek protiv odluke nadzornog tijela ili u slučaju nereagiranja od strane nadzornog tijela, pravo na naknadu štete i odgovornosti.
 • Pravo pojedince da ne bude podvrgnuta mjerama koje proizlaze iz profiliranja, analize ili predviđanja korištenjem automatiziranih načina obrade podataka.
 • Pravo na povlačenje suglasnosti – pojedinac ima pravo povući suglasnost za daljnju obradu osobnih podataka, osobito u slučaju izravnog marketinga
2.6. Postupak ostvarivanja prava

Upoznat sam da mogu sve gore navedene uvjete u vezi s ostvarivanjem prava vezanih uz osobne podatke uputiti pisanim putem na pružatelja, i to  na adresu e-pošte: [email protected]


Upoznat sam da pružatelj za pouzdanu identifikaciju u slučaju ostvarivanja prava u svezi s osobnim podacima može od mene zatražiti dodatne informacije, mjera se može odbiti samo u slučaju ukoliko me se kao korisnika ne može pouzdano identificirati.


Svjestan sam da, po mojem zahtjevu, kojim ostvarujem svoja prava u  svezi  gore navedenim osobnim podacima, pružatelj mora odgovoriti bez nepotrebnog kašnjenja i najkasnije mjesec dana nakon primitka zahtjeva.


Tvrtka čuva osobne podatke pojedinca sve do opoziva pristanka pohrane i obrade podataka pojedinaca. Korisnik može opozvati pristanak za primanje elektronskih poruka (pisanim zahtjevom pružatelju na e-mail [email protected]) ili zahtijevati da tvrtka osobne podatke odmah učinkovito i trajno izbriše.

2.7. Dodatno

U skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, tvrtka je obvezna zaštititi osobne podatke korisnika online trgovine. Ni pod kojim okolnostima bez izričitog pristanka korisnika tvrtka neće proslijeđivati osobne ili druge korisničke podatke trećoj strani odnosno neće omogućiti trećoj strani pregled osobnih ili drugih podatka korisnika, osim ako to ne zatraže državna tijela, ukoliko je takva obveza određena zakonom ili u dobroj vjeri da je takva radnja neophodna za postupke pred sudovima ili drugim državnim tijelima te za zaštitu i ostvarivanje legitimnih interesa tvrtke.

Svi osobni i drugi podaci koje će korisnik pružiti prilikom registracije u online trgovini, kao i prilikom narudžbe kupnje proizvoda, uključujući i sadržaj narudžbe, bit će zaštićeni u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Tvrtka neće koristiti ove podatke u bilo koju svrhu koja bi na bilo koji način naškodila korisniku ili drugoj osobi koja je uključena. Tvrtka neće koristiti korisničke podatke za slanje promotivne e-pošte ili drugog neželjenog promotivnog materijala, osim za slanje promotivnih obavijesti na koje će se korisnik pretplatiti odnoso s čijim slanjem će se složiti. Tvrtka može koristiti podatke u anonimnom sažetom obliku u svrhu statističke analize. Povjerljivost osobnih i drugih korisničkih podataka neće biti povrijeđena u bilo kojem obliku.

Tvrtka će zadržati osobne podatke korisnika u zbirci osobnih podataka samo toliko dugo koliko je nužno neophodno za postizanje svrhe za koju se prikupljaju i obrađuju osobni podaci.

Dostavnoj službi bit će povjereni isključivo oni podaci potrebni za isporuku u online trgovini kupljenih proizvoda (informacije o primatelju i adresu za isporuku). Tvrtka će putem e-maila kontaktirati korisnika ako je to potrebno u svrhu kupnje u online trgovini, a preko kontakt telefonskog broja samo ako je u postupku registracije ili kupovine došlo do poteškoća.

 1. Kupovina - 3
3.1. Pravna obavijest

Internet trgovina Gizzmo.hr i svi podaci na njoj, slike proizvoda, grafički i video elementi na stranici su zaštićeni Zakonom o autorskim pravima i nije ih dozvoljeno reproducirati ili koristiti bez prehodnog pismenog odobrenja. Gizzmo.hr i logotip su u vlasništvu tvrtke Val skupina d.o.o.

3.2. Ponuda artikala

Artikli na Gizzmo.hr su redovito ažurirani. U slučaju da nisu raspoloživi, to je jasno naznačeno.

3.3. Načini plaćanja

Ponuđač omogućava sljedeće načine plaćanja:
•    plaćanje pouzećem kod dostave
•    plaćanje putem Paypal-a
•    plaćanje s kreditnom karticom (Visa ili Mastercard)


Kod narudžbe veće od 300,00kn, poštarina je besplatna.


Kupoprodajni ugovor (narudžba) je u elektronskom obliku spremljena kod ponuđača, a kupac pri kupnji automatski zaprimi potvrdu o narudžbi na upisanu elektronsku adresu.

3.4. Cijene

Cijene sadrže 25% PDV. Sve cijene na web-stranicama konačne su u odnosu na dan dostavljanja narudžbe i uključuju PDV. Cijene su važeće u slučaju navedenih načina plaćanja pod gore navedenim uvijetima. Cijene se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja. Na stranicama su objavljene redovne cijene koje predstavljaju preporučenu maloprodajnu cijenu dobavljača za određeni artikl, te web-cijena koja je dostupna svim korisnicima usluge Gizzmo.hr.

Kupoprodajni ugovor između ponuđača i kupca je sklopljen u trenutku kada ponuđač potvrdi narudžbu (kupac zatvori ma elektronsku obavijest o statusu potvrđene narudžbe). Od tog trenutka su sve cijene i ostali uvijeti fiksni i važe za ponuđača, kao i za kupca.

3.5. Dodatne usluge

Prioriteta: prilikom ispunjavanja narudžbe, imate mogućnost označiti opciju "preskoči listu čekanja", što će napraviti vašu narudžbu prioritetnu za nas. Narudžba će biti procesirana isti dan ili najkasnije slijedeći dan. Za 13.99 HRK možete preskočiti dugu liniju i zatvoriti vašu narudžbu puno brže.


Ukoliko iz nekog razloga, vaša narudžba neće moči biti procesirana i poslana u očekivanom roku, obavijestiti ćemo vas o tome putem telefona ili e-poruke. U slučaju, da zbog određenih razloga, prioritetna usluga neće moći biti obavljena, Val skupina d.o.o. će vratiti 100% vaše uplate za prioritetnu obradu do koje nije došlo.
Prioritetna usluga ne znači da će vaša narudžba biti isporučena na isti ili slijedeći dan. Narudžbe će biti obrađena u roku od 48 sati i biti će procesirana prije svih drugih narudžbi.

2-godišnja FotoGarancija™ - 2 godine bezbrižnosti: Odaberite opciju proširenog jamstva, kako biste uživali u jamstvu od 2 godine. To je 730 bezbrižnih dana za samo 73.99 HRK.
U roku od 2 godine od vaše kupnje, zamijeniti ćemo vam neispravni proizvod, bez ikakvih troškova dostave - čak i ako je izvorno jamstvo proizvođača već isteklo. Ovo jamstvo možete primijeniti tako, da nam pošaljete fotografiju ili video problema/greške na [email protected] i uživate u zamijeni artikla bez ikakve muke.

3.6. Ograničenje odgovornosti

Ponuđač ulaže najveće napore u osiguravanje ažurnosti i ispravnosti podataka objavljenih na njegovim stranicama. Usprkos tome značajke proizvoda, rok isporuke ili cijena mogu se tako brzo promijeniti da ponuđač ne uspije ispraviti podatke na web-stranicama. U tom će slučaju ponuđač obavijestiti kupca o promjenama i omogućiti mu otkazivanje narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.

3.7. Odstupanje od naručene robe

Kod  ugovora napravljenoga na daljinu, potrošač ima pravo u četrnaest (14) dana tvrtki na elektronsku adresu javiti nezadovoljstvo kupljenim proizvodima. Pri tome ne treba navesti razlog svoje odluke. Vraćanje zaprimljene robe se broji kao obavijest o odustajanju od kupoprodaje.


Potrošać mora u najkasnije 30 dana po obavijesti o povratu vratiti robu. Po prijemu robe će tvrtka potrošaću sukladno sa zakonom vratiti sav plaćeni iznos. Jedini trošak koji snosi potrošać je neposredni trošak povrata robe. Pošiljke s otkupninom ne prihvaćamo.


Potrošać pri povratu robe treba poslati i račun te osobne podatke, uključujući i broj transakcijskog računa na koji želi dobiti povrat novca. Povrat novca ćemo izvršiti u roku 30 dana od obavijesti o odustajanju od ugovora. Pri povratu novca se vraćaja vrijednost proizvoda, ali ne i troškovi slanja. Kupac, snosi troškove koji nastaju prilikom povrata kupljenog predmeta. Roba koja se vraća ili reklamira mora biti vraćena zapakirana u originalnu ambalažu bez vidljivih znakova upotrebe, sa svim priručnicima i jamstvenim potvrdama. Roba ne smije biti korištena. Kupac mora u roku 14 dana putem maila najaviti povrat proizvoda, a mi ćemo poslati upute o povratu. Povrat robe vrši se putem dostavne službe Overseas Express. U dogovoru s kupcem, naručujemo preuzimanje robe na adresi kupca. Kupac posle najave povrata ima još 30 dana za vraćanje robe na našu adresu. U suprotnom slučaju ne možemo izvršiti povrat novca. Povrat novca ćemo vam napraviti najkasnije 14 dana nakon primitka povratnih proizvoda. Povrat novca se napravi na IBAN stranke (troškove transakcije naravno krijemo mi).

3.8. Dostava i isporuka

Dostava paketa vrši se dostavnom službom Overseas Express. Overseas Express dostavlja expresne (paketne) pošiljke u roku od 2 do 3 radna dana od slanja. Dostava na otoke vrši se nekoliko puta tjedno osim nekoliko mjesta, gdje Overseas Express ne dostavlja. Više informacija o rasporedu vožnje nalazi se na ovom linku.

3.9. Darovi pri promotivnim akcijama

Rado nagrađujemo svoje vjerne kupce, primatelje e-obavijesti i sve koji nas prate putem različitih medija, pa u sladi s time često radimo promotivne akcije. Jedna od tih akcija je i dar pri kupnji iznad određenog iznosa. Pri tome su raspoloživi darovi eksplicitno navedeni. Ukoliko se kupac odluči iskoristiti takvu akciju, ujedno se obavezuje da će, ukoliko dođe do povrata dijela ili svih artikala, vratiti i dar, osim ukoliko preostala vrijednost kupnje ne prelazi granicu koja je određena za dar ili ukoliko kupac vrši zamjenu artikla za neki drugi iz internet trgovine. Isto tako, poklone pri kupnji ne mjenjamo niti za njih vršimo povrat novca.

3.10. Promocijski kodovi

Povremeno primateljima e-novosti ili putem drugih komunikacijskih kadrova šaljemo promo kodove. Promo kod nosi različite pogodnosti, od poklona do popusta. Svaki kod je vremenski ograničen. Koristi se tako da se na blagajni unese u poseban prozor predviđen za to i potvrdi pritiskom na "ENTER". Posjetitelj, tj. kupac može iskoristiti samo jedan kod po kupovini.


Određeni artikli imaju maksimalan popust 5%. U slučaju korištenju kupona, se tako obračuna najviše 5% popusta, bez obzira na vrijednost kupona. Artikli s maksimalnim popustom navedeni su ovdje.

 1. Kolačići i oglašavanje - 4
4.1. O kolačićima

Kolačići su manje tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vaše računalo prilikom posjete našoj internetskoj stranici i ni na koji način ne štete vašoj strojnoj ili programskoj opremi. Njihovo spremanje je pod potpunom kontrolom pretraživača koji koristite – i u njihovim postavkama možete ograničiti ili onemogućiti njihovo spremanje.

Kolačići su bezopasni i uvijek su vremenski ograničeni.  

Korištenje kolačića u Europskoj uniji (EU) određuje Direktiva o privatnosti i elektronskim komunikacijama 2002/58/ES, a članak koji se odnosi na kolačiće i posebne tehnologije izmijenjen je Direktivom 136/2009.

U Hrvatskoj se upotreba HTTP kolačića regulira s Zakonom o elektroničkim komunikacijama

Stranica www.gizzmo.hr koristi kolačiće koje se pohranjuju osobne podatke, ali prate aktivnosti posjetitelja i njihov interes s ciljem osiguravanja što boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem internet stranice, posjetitelje se slažu s korištenjem navedenog.  

4.2. Zašto su http kolačići potrebni?

Oni su od temeljne važnosti za pružanje korisniu razumljivih online  usluga. Interakcija između on-line korisnika i web stranice je brža i  jednostavnija s kolačićima. Oni pomažu kako bi određena stranica zapamtila preferencije i iskustva pojedinca, čime se štedi vrijeme te je tako pretraživanje po stranicama učinkovitije i prilagođenije za korisnika.

Trgovac svakome korisniku u početku svakog korištenja internetske prodavaonice, dodjeli http kolačić za identifikaciju, praćenje košarice i osiguranje praćenja (t.i. "cookie"), koji se u memoriji servera sačuvaju samo za trajanje posjete internetske trgovine i se brišu nakon 1. sata neaktivnosti. Trgovac može na osobno računalo  korisnika sačuvati i neke trajne http kolačiće uz pomoć kojih, korisnik nakon toga dobiva informacije, koje artikle je već procijenio i kolačiće  Google Analyticsa, koji služe za analizu posjeta web-lokacije. Trgovac može podatke koristiti u anonimnoj sumarnoj oblici za potrebe statističkih analiza. Za potrebe osiguranja internetske sigurnosti Trgovac također skuplja IP adrese, s kojih korisniki pristupaju do internetske trgovine.

Nekoliko primjera upotrebe HTTP kolačića:
Kolačići se mogu koristiti za

 • za bolje korisničko iskustvo na web stranici - korisniku se može prilagoditi web-stranicu vezano na njegove prethodne posjete
 • za sačuvanje izbora i ostvarivanju užeg izbora i ponude/ usporedbe artikla
 • za identifikaciju vašeg uređaja ( računala, tablice, mobitela)  i prilagodbu ponude vašem uređaju
 • za praćenje posjeta, što dalje omogućuje da se provjeri kvalitetu i efikasnost oglasa i cijele web stranice.
 • Za djelovanje određenih usluga je upotreba kolačića obavezna ( npr. Online banke, web trgovine i druge oblike e-trgovine...)

4.3. Ograničenje kolačića

Naravno o tome dali želite dozvolit sačuvanje HTTP kolačića na vašem uređaju, možete odlučiti sami.  Postavke kolačića možete mijenjati  i kontrolirati preko vašeg web browser-a.

Za više informacija o postavkama kolačića odaberite web-browser kojeg koristite:

Ukoliko promijenite ili izbrišete datoteku u kojoj vaš browser sačuva kolačiće ili promijenite uređaj/browser, ćete morati ponovno onemogućiti kolačiće. Proces za brisanje kolačića razlikuje se kod svakog browser-a. Ukoliko vam za to treba pomoć, možete pogledati u meni za pomoć korisnika vašeg browser-a. Praćenje Google Analyticsa možete onemogućiti preko slijedećeg linka.

4.4. Kolačići koji se koriste na ovoj internetskoj stranici

  Ime kolačića

Svrha

Trajanje

Poduzeće

_utma

Statistika posjetitelja web mjesta

 

2 godine

Google Analytics

_utmb

Statistika posjetitelja web mjesta

 

30 minuta

Google Analytics

_utmc

Statistika posjetitelja web mjesta

 

Trajanje seanse

Google Analytics

_utmv

Statistika posjetitelja web mjesta

 

Trajanje seanse

Google Analytics

_utmz

Statistika posjetitelja web mjesta

 

6 mjeseci

Google Analytics

cookie

Prikazovanje obvestila o piškotkih

1 godina

gizzmo.hr

guest_id, __utma, __utmv, __utmz, auth_token, lang, remember_checked, remember_checked_on, secure_session, twll

Djelovanje twitter plugin-a

2 godine, trajanje seanse, 10 godina, 20 godina

twitter.com

act

Djelovanje Facebook plugina trajanje seanse

trajanje seanse

Facebook

c_user

Djelovanje Facebook plugina

trajanje seanse

Facebook

csm

Djelovanje Facebook plugina

trajanje seanse

Facebook

datr

Djelovanje Facebook plugina

2 godine

Facebook

fr

Djelovanje Facebook plugina

1 mjesec

Facebook

lu

Djelovanje Facebook plugina

2 godine

Facebook

p

Djelovanje Facebook plugina

trajanje seanse

Facebook

presence

Djelovanje Facebook plugina

trajanje seanse

Facebook

s

Djelovanje Facebook plugina

trajanje seanse

Facebook

sub

Djelovanje Facebook plugina

trajanje seanse

Facebook

xs

Djelovanje Facebook plugina

trajanje seanse

Facebook

reg_fb_gate

Djelovanje Facebook plugina

trajanje seanse

Facebook

reg_fb_ref

Djelovanje Facebook plugina

trajanje seanse

Facebook

PREF

Korisničke postavke za video player

7 dana

youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE

Korisničke postavke za video player

1 godina

youtube.com

Ukoliko želiš dodati proizvod u košaricu, klikni gumb "U košaricu" kod pojedinog proizvoda.

Besplatna dostava

Na blagajnu
Isprazni košaricu